Địa chỉ các cửa hàng

  • 29 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN 

Điện thoại: 0906275336

  • 24 Chùa bộc, Đống Đa, HN

Điện thoại: 0904734286