Địa chỉ các cửa hàng

  • 98 Tô Vĩnh Diện,Khương Trung,Thanh Xuân,Hà Nội

Điện thoại: 0906275336

  • 24 Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0904734286